จิตอาสา วไลย

 

“จิตอาสา” จากวไลยอลงกรณ์ ในงาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร ปทุมธานี

Posted in ข่าวสาร.