สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัล สายสะพายและเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทง การแสดงที่อลังการทั้งแสง สี เสียง และอิ่มเอมกับถนนคนเดินที่มีสินค้าและอาหารหลากหลายเมนู บรรยากาศภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเดินทางมาร่วมลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัยกันอย่างคึกคัก. #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.