มรภ.เชียงใหม่ศึกษาดูงานคณะเกษตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงการดำเนินงาน และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน พร้อมที่จะออกไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป..#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.