วไลยอลงกรณ์ ต้อนรับคณะดูงานจากอินโด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Institute of Public Administration สาธารณอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสสร.302 ชั้น 3 #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.