สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์

   

   

   

   

    

   

   

   

วันที่ 10 เมษายน 2560 เริ่มต้นเปิดฉาก สืบสานประเพณีไทย ให้ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำ กับวันสงกรานต์ ที่วไลยอลงกรณ์ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี นำสรงน้ำพระ หลวงพ่อใหญ่ จากนั้นร่วมเดินขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ มายังบริเวณเรือนเจ้าฟ้า ชมการแสดงลำตัดจากนักศึกษาครุศาสตร์ ชิมข้าวแช่และอาหารหลากหลายเมนูจากคหกรรม และเข้าสู่พิธีรดน้ำขอพรจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลายร้อนจากสายน้ำ และเป็นการอวยพรให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาล อนุรักษ์ประเพณีไทยให้น่าจดจำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

 

Posted in ข่าวสาร.