เทคนิคการสอนออนไลน์ EP.11 การใช้โปรแกรม Facebook Messenger

เทคนิคการสอน Online EP.11 วิธีใช้โปรแกรม Facebook Messenger โดย อ.วิศวรรธนRead More…

ร่วมมือร่วมใจผลิตแอลกอฮอล์ แจกบุคลากร นักศึกษา

    “คณะวิทยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือร่วRead More…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เยียวยา นศ. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

    ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวRead More…