การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว

การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรRead More…

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดครัว ส่งข้าวกล่องแทนความห่วงใย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รพ.สนาม มธ. 400 กล่องต่อวัน”

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการRead More…