“โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพครู”

“โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียความพร้อม เพื่อขอรัRead More…

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)” โครงการ”Update TFRS ที่เปลี่ยนแปลงปี 2563 ปี 2564″

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี Read More…

อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาองค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออRead More…